FIZJOHOME oferuje specjalistyczne usługi osteopatyczne dla niemowląt, które są skierowane na diagnozowanie i leczenie różnych dolegliwości. Zachęcamy do skorzystania z nich wszystkich mieszkańców Poznania. Nasze usługi obejmują terapie skierowane na poprawę napięcia mięśniowego, korekcję asymetrii ułożeniowej, wsparcie w przypadku opóźnienia rozwoju, leczenie kręczu szyi, wad stóp, zespołów genetycznych, mózgowego porażenia dziecięcego, zaburzeń sensorycznych i innych problemów wieku dziecięcego. Każda terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka, z uwzględnieniem jego wieku, stanu zdrowia i specyfiki problemu.

Pomoc osteopaty w zakresie asymetrii ułożeniowej

Asymetria ułożeniowa jest jednym z problemów, z którymi osteopaci FIZJOHOME mogą pomóc niemowlętom. Jest to stan, w którym niemowlę ma skłonność do utrzymania głowy w jednej pozycji, co może prowadzić do nierównomiernego rozwoju mięśni szyi. Osteopaci mogą pomóc w diagnozowaniu i leczeniu tego stanu poprzez delikatne manipulacje i ćwiczenia, które pomagają wyrównać napięcie mięśniowe i poprawić ruchomość. Osteopatia może również pomóc w zapobieganiu dalszym komplikacjom, takim jak płaskogłowie. Nasze podejście jest zawsze indywidualne i dostosowane do potrzeb każdego dziecka.

Jak osteopaci pomagają dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym?

Mózgowe porażenie dziecięce to poważne schorzenie, które może wpływać na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Osteopaci FIZJOHOME są wykwalifikowani do pracy z niemowlętami i dziećmi dotkniętymi tym stanem. Poprzez specjalistyczne techniki osteopatyczne, takie jak delikatne manipulacje i ćwiczenia, mogą pomóc w poprawie ruchomości, koordynacji i równowagi dziecka. Osteopatia może również pomóc w łagodzeniu bólu i dyskomfortu związanego z tym stanem.

Jak osteopata może pomóc z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Zaburzenia związane z przetwarzaniem bodźców sensorycznych mogą wpłynąć na zdolność malucha do prawidłowego odbierania informacji z otoczenia, co z kolei może prowadzić do trudności w nauce, rozwoju i codziennym funkcjonowaniu. Osteopaci z FIZJOHOME posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy z niemowlakami i dziećmi dotkniętymi tego rodzaju zaburzeniami. Stosując specjalistyczne metody osteopatyczne, takie jak subtelne manipulacje i ćwiczenia, są w stanie wspomóc poprawę umiejętności przetwarzania bodźców sensorycznych przez dziecko.