Zaburzenia sensoryczne wiążą się z brakiem zdolności do przetwarzania, wykorzystywania informacji uzyskanych za pomocą zmysłów w celu sprawnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Integracja sensoryczna odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy odbiera komunikaty ze wszystkich zmysłów i przekształca je w reakcje ruchowe i behawioralne. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego pojawiają się, gdy sygnały sensoryczne nie są odpowiednio organizowane, aby wywołać właściwe reakcje.

Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Dziecko z zaburzeniami sensorycznymi ma trudności z przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji otrzymanych za pomocą wszystkich zmysłów, co sprawia, że wykonywanie wielu codziennych czynności stanowi duże wyzwanie.

Jeżeli takie zaburzenia nie są skutecznie leczone, może ton prowadzić do niezdarności ruchowej, problemów z zachowaniem, niepokoju, porażek w szkole, unikania kontaktów z rówieśnikami.

Wiedzę o świecie zdobywamy za pomocą zmysłów na drodze integracji sensorycznej. Nieustannie do naszego mózgu dociera wiele elementów integracji sensorycznych, pochodzących z każdego miejsca na naszym ciele. Zmysły obejmują nie tylko dotyk, słuch, wzrok, smak, zapach, ale także zmysły układu przedsionkowego i propriocepcji, które odpowiadają za przeciwstawienie się sile grawitacji i odbiór wrażeń pochodzących z każdego rodzaju ruchu, wywołanych zmianą położenia ciała w przestrzeni, szczególnie głowy.

Problemy wynikające z zaburzeń integracji sensorycznej mogą w znacznym stopniu utrudniać codzienne funkcjonowanie dziecka. W związku z tym, należy rozpoznać je jak najwcześniej, aby udzielić dziecku pomocy. Terapia integracji sensorycznej wspomaga rozwój układu nerwowego dziecka. Oparta jest na zabawie, a ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwojowego dziecka.

W trakcie terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz usprawnia bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe, leżące u podłoża tych umiejętności.

Czas trwania terapii wynosi od 6 miesięcy do 2 lat (w zależności od stopnia zaburzeń i trudności, częstotliwości zajęć oraz motywacji dziecka do wykonywania ćwiczeń.