Rehabilitacja niemowląt i dzieci z:

  • nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżone, wzmożone napięcie),
  • asymetrią ułożeniową,
  • opóźnieniem rozwoju,
  • kręczem szyi,
  • wadami stóp,
  • zespołami genetycznymi,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • zaburzeniami sensorycznymi,
  • innymi problemami wieku dziecięcego.