Rehabilitacja niemowląt i rehabilitacja dzieci z:

  • nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżone, wzmożone napięcie),
  • asymetrią ułożeniową,
  • opóźnieniem rozwoju,
  • kręczem szyi,
  • wadami stóp,
  • zespołami genetycznymi,
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • zaburzeniami sensorycznymi,
  • innymi problemami wieku dziecięcego.

Dlaczego warto zapisać dziecko na wizytę u rehabilitanta?

Rehabilitacja dziecięca jest kluczowym elementem w procesie leczenia i rozwoju dziecka z różnymi problemami zdrowotnymi. Jest niezbędna w przypadku dzieci, które doświadczają trudności w poruszaniu się, utrzymaniu równowagi, a także dla tych, które mają problemy z koordynacją i precyzją ruchów. Dzięki rehabilitacji, mogą poprawić swoje umiejętności motoryczne, zwiększyć siłę i wytrzymałość, a także swoją ogólną sprawność fizyczną. W FIZJOHOME celem jest nie tylko poprawa zdrowia i samopoczucia dziecka, ale także wsparcie jego rozwoju i samodzielności. Dlatego też mamy holistyczne podejście do rehabilitacji i skupiamy się na całkowitym dobrobycie dziecka. Jesteśmy przekonani, że nasza wiedza, doświadczenie i zaangażowanie mogą przynieść realne korzyści dla zdrowia i rozwoju Twojego dziecka.