Rehabilitacja niemowląt i dzieci z:

 • nieprawidłowym napięciem mięśniowym (obniżone, wzmożone napięcie),
 • asymetrią ułożeniową,
 • opóźnieniem rozwoju,
 • kręczem szyi,
 • wadami stóp,
 • zespołami genetycznymi,
 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • zaburzeniami sensorycznymi,
 • innymi problemami wieku dziecięcego.

Porady dotyczące prawidłowej pielęgnacji niemowląt

Prawidłowa pielęgnacja jest bardzo ważna od pierwszych dni życia dziecka, gdyż może zapobiegać wielu dalszym problemom w rozwoju malucha. Wprowadza ona harmonię i płynność w podstawowej opiece nad dzieckiem, daje większe poczucie bezpieczeństwa, a co najważniejsze delikatnie stymuluje jego rozwój.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna odnosi się do sposobu, w jaki układ nerwowy odbiera komunikaty ze wszystkich zmysłów i przekształca je w reakcje ruchowe i behawioralne. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego pojawiają się, gdy sygnały sensoryczne nie są odpowiednio organizowane, aby wywołać właściwe reakcje.

Rehabilitacja i osteopatia dorosłych

 • dolegliwości pochodzenia kręgosłupowego;
 • dolegliwości pochodzenia stawowego;
 • rehabilitacja ortopedyczna;
 • stany po urazach i zabiegach operacyjnych;
 • zespoły napięciowe;
 • dolegliwości w przebiegu ciąży oraz w okresie poporodowym;
 • rehabilitacja neurologiczna .